Filosofi Biji Mangga

Filosofi Biji Mangga

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat biji mangga, bagaimana pun wujudnya, jika ditanam dengan
Berani Melawan Grogi

Berani Melawan Grogi

Selama sekolah kami mendapat Program Pendampingan Sekolah dari Makmal Pendidikan Dompet Dhuafa dan PT Trakindo Utama, guru-guru banyak mendapatkan bimbingan dan pengembangan mutu. Salah satu agenda yang rutin dilaksanakan adalah